Gmina Miłki

Urząd Gminy, ul. Mazurska 2, 11-513 Miłki

tel. (0-87) 421 10 60, 421 10 84, fax (0-87) 421 10 07

e-mail : ugmilki@post.pl , ugbojarski@post.pl

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

PRZETARGI - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

OGŁOSZENIA - PRZETARGI

Inauguracja "Wiosennego Maratonu Ekologicznego"

Foto

Gmina Miłki leży w obrębie Wielkich Jezior Mazurskich, na południe od Giżycka. Od strony północno-zachodniej jej granice wytyczają jeziora Niegocin, Boczne i Jagodne, południowa część to przede wszystkim lasy. Powierzchnia gminy wynosi niespełna 170 km2, z czego 23 km2 stanowią jeziora i 17 km2 - lasy. Niewątpliwym walorem gminy są przede wszystkim przepiękne pagórkowate tereny z wąskimi, rynnowymi jeziorami tworzącymi szlak: Wojnowo-Buwełno-Ublik Mały (tzw. Zielone Jezioro) z malowniczo położonymi nad nimi miejscowościami: Kleszczewem, Marcinową Wolą, Wyszowatem czy Konopkami Wielkimi. Dziewicze Bagna Nietlickie i zanikające jezioro Wąż stanowią ostoję dzikiej zwierzyny i ptactwa. Nad małymi, położonymi wśród lasów jeziorami w okolicach Bielskich i Danowa można znaleźć ciszę i spokój.

Foto

Doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych i wypoczynku z dala od wielkomiejskiego zgiełku posiada miejscowość letniskowa Rydzewo i położone nieopodal Jagodne Wielkie i Jagodne Małe. Walory te predestynują Miłki do wypoczynku, nie tylko wakacyjnego. Tu można złowić "taaaaaaką rybę", nazbierać smacznych grzybów, pojeździć konno, poobserwować przyrodę w jej naturalnym kształcie.  To właśnie w Miłkach znajduje się jeden z najstarszych kościołów na Warmii i Mazurach pochodzący z XV wieku i niewiele od niego młodszy kościół w Rydzewie. Tu w Paprotkach można zobaczyć mogiły Jaćwingów sprzed kilku tysięcy lat, a w wielu miejscowościach ogarnia człowieka zaduma na małych, prawie stuletnich cmentarzach. Gmina Miłki posiada sieć dróg umożliwiających łatwy dojazd do wszystkich miejscowości, funkcjonują tu takie instytucje, jak Urząd Gminy, Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", Bank Spółdzielczy, Ośrodek Zdrowia, urzędy pocztowe, sieć sklepów, bogaty wybór pól namiotowych i campingi.

Foto Foto

Die Gemein Miłki liegt südlich von Giżycko im Bereich der Grossen Masurischen Seen. Ihre nordwestliche Grenze wird von den Seen Niegocin, Boczne und Jagodne gebildet, und der südliche Teil ihres Gebiets besteht vor allem aus Wäldern. Fast 20 km2 des sich über etwa 170 km2 erstreckenden Territoriums bilden Seen. Einen besonderen Wert der Gemeinde Miłki bildet zweifellos ichre schöne Hügellandschaft, welche von schmalen, rinnenartig hingestreckten Seen unterbrochen wird. Diese bilden eine Wasserwanderroute, die von Wojnowo (Eckertsdorf) aus über die Seen Buwełno zum Ublik Mały dem sogenannten Grünen See führt, und an welcher die malerisch gelegenen Ortschaften Kleszczewo, Marcinowa Wola, Wyszowate und Konopki Wielkie zu finden sind. Die unberührten Moorgebiete Bagna Nietlickie und der im Austrocknen Begriffene See Wąż in Paprotki sind reich an wilden Tieren und Vögeln.

Foto

An den kleinen Waldseen bei Bielskie und Danowo kann man noch Stille und Ruhe finden.Ideale Wassersportbedingungen und Erholungsmöglichkeiten fernab vom Lärm der Grossstädte bietet der in der Nähe der Seen Jagodne Wielkie und Jagodne Małe gelegne Urlaubsort Rydzewo (rotwalde). Der Erholungswert der Gemeinde Miłki bleibt nicht nur auf die Zeit der Sommerferien Beschränkt. Man kann hier die sprichwörtlichen "sooo grossen" Fische fangen, leckere Pilze sammeln, reiten und die Natur in ihrer ursprünglichen Form Beobachten. In Miłki befindet sich auch eine der ältesten Kirchen der ermländisch - masurischen Region aus dem 15 Jh. Die Kirche in Rydzewo ist nur um weniges jünger. In Paproyki sind einige Tausend Jahre alte Grabstellen der Jazyngen zu besichtigen, und in vielen kleinen Ortschaften erwecken kleine, fast hunder jährige Friedhöfe besinnliche Gedanken. Alle Ortschaften der Gemeinde Miłki sind durch das Netz der Strassen, gut zu erreichen. Zu den in der Gemeinde finktionierenden Institutionen gehören ausser der Gemeindeverwaltung noch eine landwirtschaftliche Genossenschaft, eine Genossenschaftbank, ein Landambulatorium,  Postämter. Läden sowie zahlreiche Zelt - und Campingplätze.

Urząd Gminy Miłki zaprasza do
inwestowania na terenie gminy.
 
   
OFERUJEMY:
- tereny pod budownictwo 
  turystyczne i rekreacyjne
- tereny pod budownictwo 
  mieszkaniowe
- możliwość realizacji inwestycji
  w zakresie przetwórstwa
  rolno-spożywczego na terenie
  Miłek posiadających pełną 
  infrastrukturę komunalną
  (wodociągi, kanalizacja, telefony, 
  połączenia komunikacyjne)
Das Gemeindeamt begrüßt
Investoren auf dem Gebiet
der Gemeinde Miłki.
   
WIR BIETEN:
- Bauland für Objekte
  der Touristik und Erholung
- Bauland zur Errichtung
  von Wohnungen
- Möglichkeiten für die Tätigung
  von Investionen in den Bereicht
  Landwirtschaft und Nahrungsmittel.
  Eine Infrastruktur mit Wasserleitung,
  Kanalisation, Telefonanschlüssen 
  und Verkehrsverbindungen
  ist vorhanden
 

W Ł A D Z E   G M I N Y

Przewodniczący Rady Gminy :

 Jan Mikołaj Fedorowicz

Wójt Gminy :

 Stanisław Wąsiakowski

Skarbnik :

 Andrzej Wasilewski

Sekretarz :

 Włodzimierz Skoratko
 

Z A B Y T K I

- Kościół Gotycki z około 1480 r. z ołtarzem głównym z 1688 r. w Miłkach
- Grobowce Jadźwingów w Paprotkach
- XVI-wieczny kościół w Rydzewie
- Cmentarze z I Wojny Światowej: Marcinowa Wola (rosyjsko-niemiecki), 
  Paprotki (rosyjsko-niemiecki), Przykop (rosyjsko-niemiecki)

S Z L A K I   K A J A K O W E

- Jezioro Niegocin - Wojnowo - Buwełno - Ublik Wielki - Ublik Mały

W A Ż N I E J S Z E   A D R E S Y   I   T E L E F O N Y

- Urząd Gminy Miłki tel. 4211060 ul. Mazurska 2 4211084
- Poczta Miłki ul. Mazurska 2 tel. 4211016
- Ośrodek Zdrowia Miłki tel. 4211090
- Ośrodek Zdrowia Rydzewo tel. 4211590
- Policja Miłki tel. 4211077
- Lecznica dla zwierząt tel. 4211024
- Spółdzielnia Usług Rolniczych tel. 4211081
- Ośrodek Kultury tel. 4211156
- Leśnictwo w Rydzewie tel. 4211522
- Wypożyczalnia jachtów tel. 4211616 - Wypiór Mirosław - Rydzewo

P O L A   N A M I O T O W E

- pole namiotowe nad jeziorem Buwełno - Przykop
- pole namiotowe nad jeziorem Ublik Wielki - Wyszowate
- pole namiotowe nad jeziorem Wojnowo - Miłki (wypoż. sprzętu wodnego)
- pole namiotowe nad jeziorem Ublik Mały - Lasy Państwowe
- pole namiotowe nad Kanałem Kula - Lasy Państwowe
- pole namiotowe nad jeziorem Niegocin - Lasy Państwowe
- pole namiotowe nad jeziorem Jagodne - Lasy Państwowe (wypoż. jachtów)

C A M P I N G I

- “Rydzewo” nad jez. Bocznym - J. Nowakowski tel. 0-87 4211579
- “Echo” nad jez. Niegocin w Rydzewie D. Nowakowska tel. 0-87 4211186
- Baza Harcerska nad jez. Niegocin w Rydzewie tel. 0-87 4211520

G A S T R O N O M I A

- Restauracja “Jagna” - Miłki tel. 4211021
- Zajazd “Miłki” ul. Giżycka tel. 4211030
- Karczma “Stara Kuźnia” - Przykop tel. 4211086
- Pensjonat “Teresa” M. Wola tel. 4211644
- “Bar u Jakubka” - Rydzewo tel. 4211510
- Jadłodajnia “Kazana” – Rydzewo tel.4211567
- Bar “Myśliwski” – Wyszowate tel. 4211550 (sezon)
- Bar Gastronomiczny - Wyszowate tel. kom. 0604630415
- Bar “PRZYSTANEK” – Konopki Wielkie

S K L E P Y   S P O Ż Y W C Z E

- Miłki, Rydzewo, Kleszczewo, Ruda, Jagodne Wielkie, Jagodne Małe, 
  Marcinowa Wola, Wyszowate, Konopki Wielkie, Danowo, Konopki Małe, 
  Staświny, Czyprki

S T A C J E   B E N Z Y N O W E

- Stacja benzynowa Miłki (czynna całą dobę) tel. 4211030
- uzupełnianie butli turystycznych gazem, zezwolenie na połów ryb

B A N K I

- Bank Spółdzielczy w Miłkach tel. 4211023

P A R A F I E

- Parafia rzymsko-katolicka w Miłkach tel. 4211026
- Parafia rzymsko-katolicka w Rydzewie tel. 4211521

H O T E L E

- Zajazd “Miłki” ul. Giżycka 6 tel. 4211030
- Pensjonat “Teresa” M. Wola tel. 4211644

B I B L I O T E K I

- Gminna Biblioteka Publiczna - Miłki ul. Szkolna 1b

A P T E K I

- Punkt Apteczny Miłki ul. Giżycka

K W A T E R Y   P R Y W A T N E

- Kazimierz Kamiński – Rydzewo   tel. 4211145

I N F O R M A C J A

- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Miłkach  tel. 0-87 4211014 w. 7