J e z i o r o   H a ń c z a

S u w a l s k i   P a r k   K r a j o b r a z o w y

Na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego znajduje się niezwykłej urody Jezioro Hańcza, najgłębsze na niżu środkowoeuropejskim (108,5m). Typowy zbiornik rynnowy o powierzchni 305 ha, długości prawie 5 km i maks. szerokości 1 km. Lustro wody leży na wysokości 227 m n.p.m.

Dno urzeźbione rowami, dołami i stromymi wąwozami, brzegi pokryte licznymi głazami, w większości strome i wysokie, linia brzegowa urozmaicona licznymi zatokami i półwyspami. Hańcza jest jeziorem α - mezotroficznym o wodach bardzo czystych i o dużej przezroczystości, roślinność jeziora jest uboga. Spośród ryb możemy tu spotkać między innymi głowacza pręgopłetwego, sieję, sielawę.

Od roku 1963 jezioro Hańcza jest rezerwatem krajobrazowo-wodnym.