Z a b y t k o w y   K o ś c i ó ł   -   K r u k l a n k i

W miejscowości Kruklanki znajduje się typowy wiejski kościółek z niskim korpusem i wieżą ozdobioną schodkowymi szczytami. Kościół wzniesiony z cegły i kamienia w latach 1574-1575, dwukrotnie przebudowywany w XVIII i XIX wieku.