P a ł a c   w   O s i e c e   k / B a r t o s z y c

www.allegro.pl

Dawny zespół pałacowo - parkowy położony w pobliżu Bartoszyc.

Pałac wzniesiono około 1861 roku o czym sugeruje data wyryta na kamieniu podmurówki wieży. Budowla utrzymana w stylu italianizującym. Założona na planie zbliżonym do prostokąta, jednokondygnacyjna. Od strony południowej trójkondygnacyjna wieża przykryta czterospadowym daszkiem. Wieża i szczyty ryzalitów zdobione gzymsem arkadkowym.

Po 1945 roku pałac stanowił własność gminy Bartoszyce od 1993 roku przeszedł w prywatne ręce.