RODO

RODO, czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z dniem 25 maja 2018 roku ujednoliciło problematykę przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Wszystkie państwa członkowskie zmuszone zostały do implementacji zapisów rozporzadzenia w ustawodawstwie krajowym oraz jego przestrzegania. Obejmuje ono zarówno jednoosobowe działalnośći, jak i wielkie korporacje. W ujęciu praktycznym obsługując jednego klienta (osobę fizyczną), bądź zatrudniając jednego pracownika każdy podmiot będzie zobowiazany do ukształtowania wzorców zachowania w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz przygotowania specyficznej dokumentacji. Nowa regulacja nie jest zbiorem gotowych rozwiązań konkretnych problemów, zatem konkretny podmiot jest zmuszony analizować poziom ryzyka zwiazany z działaniami na danych oraz sam zdecydować, jakie w zwiazku z tym ryzykiem wdroży środki niewalujące zagrożenia.
 

Realizujemy szkolenia dla:

 

Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej w Koszalinie


Najwyższa Izba Kontroli :: Delegatura w Białymstoku
Urząd Gminy Lesznowola


Urząd Miasta i Gminy Piaseczno