RODO

Już wkrótce (25 maja 2018 roku) zaczną obowiązywać istotne zmiany w ochronie danych osobowych podmiotów prowadzących działalność zarobkową, zawodową, bądź statutową. RODO, czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych ujednolici problematykę przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej, gdyż wszystkie państwa członkowskie zmuszone zostały do implementacji zapisów rozporzadzenia w ustawodawstwie krajowym oraz jego przestrzegania.
 
RODO, zwane także GDPR wejdzie w życie 25 maja 2018 roku i będzie obejmować zarówno jednoosobowe działalnośći, jak i wielkie korporacje. W ujęciu praktycznym obsługując jednego klienta (osobę fizyczną), bądź zatrudniając jednego pracownika każdy podmiot będzie zobowiazany do przygotowania specyficznej dokumentacji. Nowa regulacja nie będzie zbiorem gotowych rozwiązań konkretnych problemów. Podmiot będzie zmuszony analizować poziom ryzyka zwiazany z działaniami na danych oraz sam zdecydować, jakie w zwiazku z tym ryzykiem wdroży środki niewalujące zagrożenia.
 

Realizujemy szkolenia dla:

 

Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej w Koszalinie


Najwyższa Izba Kontroli :: Delegatura w Białymstoku
Urząd Gminy Lesznowola


Urząd Miasta i Gminy Piaseczno